Ingangsdatum: 9 Januari 2023
De vorige versie van dit Privacybeleid kan hier worden bekeken.

Privacy- en gegevensbescherming zijn belangrijk voor de Flipboard-gemeenschap. Transparantie is dat ook. We hebben ons best gedaan om het juridische jargon achterwege te laten en in eenvoudige termen uit te leggen welke informatie we over u verzamelen, waarvoor we deze gebruiken en in welke situaties we deze met anderen delen. Lees dit Privacybeleid zorgvuldig. Het is van toepassing op alle interacties die u hebt met producten en diensten van Flipboard waar dit Privacybeleid wordt weergegeven of waarnaar wordt verwezen, waaronder offline, evenals op websites en apps. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op persoonlijke informatie die Flipboard verzamelt van haar werknemers en contractanten. Door de websites, apps of diensten van Flipboard (“Flipboard”) te openen of gebruiken waarin wordt verwezen naar dit Privacybeleid, bevestigt u dat u de voorwaarden van dit Privacybeleid hebt gelezen, begrepen en erkent.
• Overzicht van hoe we uw persoonlijke informatie op Flipboard gebruiken

Hieronder vindt u een samenvatting van de categorieën persoonlijke informatie die worden verzameld en hoe we die informatie gebruiken. Als u zich wilt afmelden voor de verkoop of het delen van informatie zoals hieronder beschreven, kunt u ga naar https://flipboard.com/donotsellmyinfo.We bewaren uw gegevens zolang u een actief account bij ons aanhoudt en gedurende een periode daarna om ons in staat te stellen te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens die we verzamelen; Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

A) Online identificatie-, contact- en accountgegevens:

We verkopen of delen uw online identificatiegegevens (IP-adres, cookie-ID’s en apparaat-ID) met derden voor gerichte advertenties op en buiten Flipboard.

We gebruiken deze gegevens ook:
• Om Flipboard aan u te verstrekken
• Om u e-mail en andere marketingcommunicatie te sturen, en om contact met u op te nemen over uw Flipboard-abonnement of uw sollicitatie naar een baan bij Flipboard
• Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
• Voor interne activiteiten (bijv. om onze producten te verbeteren en bij te werken)
• Voor beschermings-, veiligheids- en due diligence-doeleinden
• Om ons te helpen de identiteit van onze gebruikers te verifiëren
• Om te reageren op uw verzoeken of vragen
• Zoals anderszins vereist of toegestaan door de wet, of zoals we u kunnen meedelen op het moment van inzameling

B) Betalingsgegevens:

• Om de betaling van uw aankopen via Flipboard te voltooien
• Voor interne activiteiten (bijv. om onze producten te verbeteren en bij te werken)
• Voor beveiliging en fraudepreventie
• Zoals anderszins vereist of toegestaan door de wet, of zoals we u kunnen meedelen op het moment van inzameling

C) Informatie die u ons verstrekt (zoals uw profielfoto of e-mails voor uw contactpersonen):

• Om u te helpen artikelen en andere content naar uw contactpersonen te sturen
• Om uw profiel op Flipboard aan te maken
• Om te reageren op uw verzoeken of vragen
• Zoals anderszins vereist of toegestaan door de wet, of zoals we u kunnen meedelen op het moment van inzameling

D) Gegevens over apparaat-, internet- en netwerkactiviteiten:

We verkopen of delen informatie over uw apparaat en uw gegevens over internet- en netwerkactiviteiten aan/met derden voor gerichte advertenties op en buiten Flipboard.

We gebruiken deze gegevens ook:
• Om Flipboard aan u te verstrekken
• Voor interne activiteiten (bijv. om onze producten te verbeteren en bij te werken)
• Voor beschermings-, veiligheids- en due diligence-doeleinden
• Zoals anderszins vereist of toegestaan door de wet, of zoals we u kunnen meedelen op het moment van inzameling

E) Algemene locatiegegevens (bijv. postcode en IP-adres):

We verkopen of delen uw locatiegegevens aan/met derden voor gerichte advertenties op en buiten Flipboard.

We gebruiken deze gegevens ook:
• Om uw ervaring op Flipboard te personaliseren
• Voor interne activiteiten (bijv. om onze producten te verbeteren en bij te werken)
• Voor beschermings-, veiligheids- en due diligence-doeleinden
• Zoals anderszins vereist of toegestaan door de wet, of zoals we u kunnen meedelen op het moment van inzameling

F) Conclusies:

We kunnen conclusies trekken over uw interesses en persoonlijke voorkeuren (zoals de content die u graag consumeert), evenals uw demografische gegevens (zoals leeftijd en geslacht). We verkopen of delen deze gegevens aan/met derden voor gerichte advertenties op en buiten Flipboard.

We gebruiken deze gegevens ook:
• Om uw ervaring op Flipboard te personaliseren.
• Voor interne activiteiten (bijv. om onze producten te verbeteren en bij te werken)
• Zoals anderszins vereist of toegestaan door de wet, of zoals we u kunnen meedelen op het moment van inzameling

G) Arbeidsgerelateerde gegevens:

• Om uw sollicitatie naar een baan bij Flipboard te verwerken
• Om een antecedentenonderzoek uit te voeren (voorafgaand aan de bevestiging van uw tewerkstelling bij Flipboard)
• Voor onze interne onderzoeks- en analysedoeleinden
• Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

• De gegevens die we verzamelen

Wanneer u een van de producten of diensten van Flipboard gebruikt, verzamelen, ontvangen of ontwikkelen wij (of onze dienstverleners of andere leveranciers die wij inschakelen om namens ons diensten uit te voeren) de volgende categorieën informatie van of over u: 

We verzamelen identificatie-, contact- en accountgegevens. Wanneer u een account aanmaakt met Flipboard, geeft u ons uw volledige naam en e-mailadres en maakt u een gebruikersnaam en wachtwoord aan om toegang te krijgen tot uw account. Als u wilt, kunt u ons een pseudoniem geven in plaats van uw wettelijke naam. 

We verzamelen betalingsgegevens. We kunnen uw creditcard- en andere betalingsgegevens verzamelen als u zich abonneert op een van onze betaalde diensten. 

We verzamelen informatie die u indient. Als u informatie indient bij het aanpassen van uw gebruikersprofiel of “Bio”, zoals door het toevoegen van een profielfoto, verzamelen we de informatie die u ons verstrekt. Uw profiel bevat automatisch uw naam en gebruikersnaam. We verzamelen ook informatie wanneer u een vraag of opmerking indient of solliciteert naar een baan, of als u informatie verstrekt bij deelname aan een wedstrijd of promotie. We kunnen ook informatie verzamelen over uw contactpersonen op uw mobiele telefoon of tablet om u te helpen verbinding te maken met andere Flipboard-gebruikers, als u ons toegang geeft tot die informatie. Als u iets via Flipboard wilt e-mailen naar een vriend(in) die nog geen Flipboard-account heeft, kunnen we zijn/haar e-mailadres bewaren om de e-mail te verzenden. Ontvangers kunnen contact met ons opnemen via privacy@flipboard.com om te verzoeken deze informatie uit onze database te verwijderen. 

We verzamelen informatie over apparaat-, internet- en netwerkactiviteiten. Om uw Flipboard-ervaring te verbeteren, verzamelen we informatie over hoe u met onze websites, apps en websites van derden communiceert met Flipboard-widgets. Dit omvat welke delen van de websites u bezoekt, voor hoelang, welke inhoud u bekijkt en omdraait en met welke u interactie heeft. Als u onze website(s) of applicaties gebruikt, kunnen we informatie verzamelen over de browser of het apparaat dat u gebruikt, het besturingssysteem, apparaat-ID’s en uw IP-adres. We ontvangen ook automatisch andere informatie wanneer u Flipboard gebruikt. We kunnen de pagina’s die u bezoekt volgen. We kunnen kijken naar de site waar u vandaan kwam of welke site u bezoekt wanneer u ons verlaat. Als u onze mobiele apps gebruikt, kunnen we ook kijken naar hoe vaak u de app gebruikt en waar u deze hebt gedownload. Wanneer u onze websites of apps gebruikt, kunnen we ook door het besturingssysteem verstrekte apparaat-ID’s of gebruikersspecifieke advertentie-ID’s verzamelen voor advertentietracking. We verzamelen deze informatie met behulp van de hieronder beschreven trackingtools. 

We verzamelen locatiegegevens. Om u te helpen in contact te komen met andere Flipboard-gebruikers en om uw Flipboard-ervaring te personaliseren, kunnen we om aanvullende informatie vragen, waaronder uw locatie. We kunnen informatie verzamelen die de precieze locatie van uw apparaat identificeert (bijvoorbeeld gps-coördinaten zoals breedte- en lengtegraad). We verzamelen ook informatie over uw algemene locatie met behulp van uw postcode of IP-adres. Voor meer informatie over het beheer van het verzamelen van locatiegegevens kunt u de sectie “Uw keuzes” hieronder bekijken. 

We verzamelen werkgerelateerde informatie. Wanneer u solliciteert naar een baan, verzamelen we informatie die u indient als onderdeel van uw sollicitatie en cv. Dit kan bestaan uit uw werkervaring en arbeidsverleden, uw opleiding, de URL naar uw persoonlijke of professionele websites, uw professionele vaardigheden en certificeringen, of u een visum of sponsoring nodig hebt en/of salarisverwachtingen. We kunnen ook een kredietcontrole, antecedentenonderzoek en arbeidsverledenverificatie uitvoeren voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Als u solliciteert naar een baan, kunt u ervoor kiezen om ook vrijwillig de volgende informatie te verstrekken: etniciteit, geslacht, eventuele handicaps en/of veteranenstatus. 

We verzamelen en ontwikkelen gevolgtrekkingen. Door gebruik te maken van de andere persoonlijke informatie die over u is verzameld, kunnen we conclusies over u trekken, die uw voorkeuren, kenmerken, neigingen, zienswijzen en demografische gegevens (zoals leeftijd en geslacht) weerspiegelen.

• Hoe we gegevens verzamelen

We verzamelen persoonlijke informatie over u uit verschillende bronnen, rechtstreeks of onrechtstreeks, inclusief uit de volgende bronnen: 

We verzamelen informatie rechtstreeks van u. We kunnen identificatie-, contact-, account- en betalingsgegevens rechtstreeks van u vragen en verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt, wanneer u uw accountprofiel aanmaakt of aanpast of wanneer u abonnementen bij ons koopt. We verzamelen ook informatie die u indient als u een opmerking plaatst, een verzoek indient of een enquête invult. We verzamelen werkgerelateerde informatie als u solliciteert naar een baan. 

We verzamelen passief informatie van uw apparaten. We gebruiken verschillende trackingtechnologieën zoals webbakens, cookies en ingebedde scripts om automatisch informatie over u te verzamelen wanneer u communiceert via onze websites, apps, advertenties en e-mails. We verzamelen op deze manier informatie over u in de loop van de tijd en op verschillende apparaten. Bekijk hoe u uw voorkeuren met betrekking tot passief volgen kunt beheren door het gedeelte “Uw keuzes” hieronder te lezen. 

We ontvangen informatie van derden. Als u uw Flipboard-account koppelt aan een dienst van een derde, verzamelen we informatie via die dienst. Als u bijvoorbeeld geen zin hebt om een account aan te maken, kunt u zich mogelijk toch aanmelden via een account die u al hebt bij een andere dienst, zoals Facebook, Twitter of Google. U kunt uw Flipboard-account koppelen aan andere diensten die u gebruikt, zoals socialenetwerksites, diensten voor het delen van foto’s en media-uitgevers zoals de New York Times. De informatie die we van deze diensten ontvangen, varieert afhankelijk van de desbetreffende dienst en uw privacy-instellingen, maar kan uw contacten op dat sociale netwerk omvatten, en inhoud die u openbaar beschikbaar hebt gesteld op deze platforms. Als u uw YouTube-account aan Flipboard koppelt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de servicevoorwaarden van YouTube en het privacybeleid van Google. We kunnen ook werkgerelateerde informatie ontvangen van een arbeids- of sociaal netwerk als u ervoor kiest om uw informatie van die platforms te importeren wanneer u solliciteert naar een baan bij ons. We gebruiken ook functies waarmee uw vrienden ons uw informatie kunnen geven. We kunnen informatie over u verkrijgen van andere gebruikers, bijvoorbeeld als ze content naar u hebben doorgestuurd via onze website of app.

We ontvangen informatie van onze leveranciers. We kunnen bijvoorbeeld contact opnemen met leveranciers en dienstverleners om informatie over u te verzamelen of aan ons te verstrekken, zoals toegang tot locatiediensten via draadloze netwerken of zendmasten in de buurt van uw mobiele apparaat, of IP-adres. Onze arbeids- en wervingsbureaus verstrekken ons ook informatie. Onze marketingbureaus, leveranciers van reclametechnologie en externe data-analisten kunnen ons ook van informatie voorzien. 

We combineren informatie. We kunnen informatie die we offline hebben verzameld combineren met informatie die we online verzamelen. We kunnen informatie die we van een derde krijgen combineren met informatie die we al hebben. We kunnen uw informatie ook samenvoegen met informatie van andere consumenten om voorkeuren en trends in de loop van de tijd te begrijpen.

• Hoe we uw informatie gebruiken

Een groot deel van Flipboard bestaat uit het delen van content die u interessant vindt. Daarom zijn uw Flipboard-profiel, de mensen en bronnen die u volgt of die u volgen, de magazines die u maakt, de opmerkingen die u plaatst en de content die u omdraait allemaal openbaar. Afgezien daarvan gebruiken we de hierboven beschreven informatiecategorieën als volgt: 

We gebruiken informatie om u diensten te verlenen en onze websites en apps te beheren. We gebruiken bijvoorbeeld betalingsgegevens om de betaling voor uw abonnement(en) te verwerken. We kunnen uw informatie ook gebruiken om pushmeldingen op onze app te verzenden en om u te informeren over content waarin u mogelijk geïnteresseerd bent of u activiteitenupdates te versturen. We gebruiken informatie om onze producten en diensten te analyseren en te verbeteren. We kunnen uw informatie bijvoorbeeld gebruiken om onze websites, apps, diensten en producten te verbeteren. We kunnen uw informatie gebruiken om beter te begrijpen hoe u onze dienst gebruikt, om uw ervaring met ons aan te passen (inclusief inhoud, marketingmateriaal en advertenties die u ziet) en om onderzoek en analyses uit te voeren. We gebruiken uw informatie ook voor probleemoplossing, gegevensanalyse en testen.

We gebruiken informatie voor marketingdoeleinden. We kunnen bijvoorbeeld persoonlijke informatie gebruiken om u informatie over onze diensten te verstrekken. We kunnen u mogelijk informeren over nieuwe functies of diensten. U kunt ervoor kiezen om onze e-mailnieuwsbrieven te ontvangen. Om meer te weten te komen over uw keuzes voor deze communicatie, leest u het gedeelte Uw keuzes hieronder.

We gebruiken informatie voor beveiligings-, veiligheids- en due diligence-doeleinden. We kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens gebruiken om ons bedrijf, onze klanten en zakenpartners en hun respectieve personeel te beschermen. We kunnen ook persoonsgegevens gebruiken om onze websites of onze diensten te beschermen, misbruik te voorkomen en om activiteiten te detecteren en te onderzoeken die illegaal of verboden kunnen zijn (zoals cyberaanvallen of frauduleuze transacties). We kunnen ook informatie gebruiken om achtergrond-, arbeidsverleden- en kredietcontroles uit te voeren en om financiële, reputatie-, krediet- en andere risico’s te beoordelen die voortvloeien uit een relatie of toekomstige relatie met u. 

We gebruiken informatie voor wervingsdoeleinden. We gebruiken bijvoorbeeld contactgegevens en werkgerelateerde informatie om uw sollicitaties te bekijken en contact met u op te nemen over vacatures. Als u ervoor kiest om vrijwillig uw etniciteit, geslacht, eventuele handicap en/of veteranenstatus in te dienen in verband met een sollicitatie, kunnen we die informatie gebruiken voor statistische traceringsdoeleinden (niet voor wervingsbeslissingen), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

We gebruiken informatie voor verificatiedoeleinden. We zullen bijvoorbeeld bepaalde persoonsgegevens gebruiken om uw identiteit te verifiëren als u verzoeken indient op grond van dit Privacybeleid. De verificatiestappen en de persoonsgegevens die wij vragen, kunnen variëren afhankelijk van de gevoeligheid en aard van uw verzoek. 

We gebruiken informatie om op uw verzoeken of vragen te reageren. We gebruiken informatie om contact met u op te nemen in reactie op uw feedback of andere zaken met betrekking tot onze relatie met u (zoals over dit Privacybeleid of onze Gebruiksvoorwaarden). 

We gebruiken informatie zoals de wet anderszins vereist of toestaat, of zoals we u meedelen op het moment van verzameling. 

We kunnen persoonsgegevens gebruiken om geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens aan te maken die u of een andere persoon niet identificeren, of waaruit uw identiteit niet redelijkerwijs kan worden afgeleid. We kunnen geanonimiseerde, anonieme of geaggregeerde gegevens naar eigen keuze gebruiken en openbaar maken.

• Hoe wij uw persoonsgegevens bekendmaken

We delen uw persoonsgegevens onder deze omstandigheden: 

We delen online identificatie-, contact- en accountgegevens, conclusies en informatie over apparaat-, internet- en netwerkactiviteiten met onze marketingpartners. Flipboard kan samenwerken met reclamepartners om u op Flipboard en op andere diensten advertenties van derden te tonen, waaronder op interesses gebaseerde advertenties. Persoonsgegevens die door onze marketingpartners en andere partijen worden ontvangen, kunnen ook onderworpen zijn aan hun privacybeleid. Om te weten te komen hoe we uw informatie kunnen delen met marketingpartners, verwijzen we u naar het gedeelte “Uw keuzes” hieronder. 

We kunnen alle hierboven vermelde categorieën persoonsgegevens delen wanneer dit nodig is om te voldoen aan de wet, om onszelf, onze klanten en anderen te beschermen en voor veiligheids- en beveiligingsdoeleinden. We kunnen uw informatie delen als we denken dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een wet, regelgeving of juridische procedure, inclusief om te reageren op een gerechtelijk bevel of dagvaarding. We kunnen deze persoonsgegevens ook delen als een overheidsinstantie of onderzoeksorgaan hierom vraagt. Niets in dit Privacybeleid is bedoeld om juridische bezwaren of verdedigingen te beperken die u mogelijk heeft om inspanningen van derden te voorkomen om de openbaarmaking van uw informatie af te dwingen, waaronder gerechtelijke bevelen van de overheid. We kunnen uw persoonsgegevens delen om onze overeenkomsten af te dwingen en om onze rechten en/of die van anderen te beschermen. We kunnen uw persoonsgegevens delen wanneer we mogelijke fraude onderzoeken, inclusief promotiefraude.

We delen alle hierboven vermelde categorieën persoonsgegevens met leveranciers en dienstverleners die namens ons werken om ons te helpen onze diensten te bieden en te verbeteren. We kunnen informatie delen met leveranciers die Flipboard voorzien van bepaalde technische tools en diensten (zoals e-mail- en analysediensten) die ons helpen begrijpen hoe mensen Flipboard gebruiken, zodat we het kunnen verbeteren. We delen ook betalingsgegevens met onze dienstverlener om uw betalingen te verwerken. Deze leveranciers en dienstverleners mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken in verband met de diensten die aan ons worden geleverd.

We kunnen alle hierboven vermelde categorieën persoonsgegevens delen als we sommige of al onze activa verkopen, overdragen of anderszins delen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa in het geval van een faillissement. Als Flipboard bijvoorbeeld een van zijn bedrijven of activa verkoopt, leningen aanvraagt of bankrekeningen opent, kunnen we uw persoonsgegevens bekendmaken aan de potentiële koper, kredietverstrekker of bank, al naar gelang het geval, als onderdeel van bepaalde due diligence-processen. We delen ook informatie met het oog op het beheer en de toediening van onze activiteiten. Als een deel van ons bedrijf (inclusief een van onze gelieerde ondernemingen, divisies en bedrijfseenheden) wordt overgenomen door een derde, kunnen we persoonsgegevens opnemen als onderdeel van die transactie, die sommige of alle categorieën van uw persoonsgegevens kan omvatten. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen als er een wijziging is in onze bedrijfsstructuur. We kunnen uw informatie ook delen met anderen wanneer zij onze bedrijfswijzigingen onderzoeken. 

Met uw toestemming kunnen we uw persoonsgegevens delen als we u hebben laten weten welke informatie zal worden gedeeld en met wie.

We kunnen anonieme, geaggregeerde informatie openbaar maken over hoe onze gebruikers Flipboard gebruiken op een manier die u niet individueel identificeert. We kunnen niet-persoonlijk identificeerbare, niet-geaggregeerde informatie delen met bedrijven die ons helpen onze producten en diensten te verbeteren, waaronder reclame (zoals onderzoeksbureaus en data-analisten).

 We kunnen persoonsgegevens delen om andere redenen die we van tijd tot tijd aan u kunnen beschrijven of zoals toegestaan of vereist door de wet.

• Rechten en keuzes voor Amerikaanse gebruikers
Onze Amerikaanse gebruikers hebben de rechten en keuzes die hieronder worden beschreven. Als u zich in de EU bevindt, raadpleeg dan het onderstaande gedeelte voor onze Europese gebruikers van Flipboard.

• Toegang – U kunt ons tot twee keer per 12 maanden vragen om de categorieën van persoonsgegevens die we over u hebben verzameld, de categorieën van bronnen waaruit we de persoonsgegevens hebben verzameld, de categorieën van persoonsgegevens die we hebben verkocht of openbaar gemaakt, ons zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen, verkopen of delen van de persoonsgegevens, de categorieën van derden met wie we de persoonsgegevens hebben gedeeld en de specifieke persoonlsgegevens die we over u hebben verzameld, aan u bekend te maken. U hebt ook het recht om een portabiliteitsexemplaar van uw persoonsgegevens op te vragen.

• Correctie – U hebt het recht om te verzoeken dat Flipboard onjuiste over u verzamelde persoonsgegevens corrigeert, behoudens bepaalde uitzonderingen die zijn toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Als we op basis van de totaliteit van de omstandigheden vaststellen dat de informatie niet nauwkeurig is, zullen we op het verzoek reageren door de informatie te corrigeren, de informatie te verwijderen (als verwijdering van de informatie geen negatieve invloed op u heeft) of u de naam te geven van de bron waarvan we de vermeende onjuiste informatie hebben ontvangen (als wij de bron niet zijn).

• Verwijdering – U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens die wij over u bewaren, verwijderen, met inachtneming van bepaalde uitzonderingen.

• Mijn persoonsgegevens niet verkopen of delen – U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens niet te verkopen of te delen. Onder de Californische wet wordt “verkopen” zeer ruim gedefinieerd om de verkoop van uw persoonsgegevens aan een externe partij tegen geldelijke of andere waardevolle vergoeding te dekken, behoudens bepaalde uitzonderingen. Hetzelfde geldt voor de definitie van “delen”, behalve dat delen volgens de Californische wet betrekking heeft op het richten van advertenties op basis van persoonsgegevens uit iemands interactie met andere websites en diensten. We kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verkopen of delen aan/met bedrijven die marketing- en reclamediensten aan ons leveren, evenals aan/met adverteerders die advertenties op Flipboard plaatsen: identificatie-, contact- en accountgegevens, demografische informatie, informatie over apparaat-, internet- en netwerkactiviteiten, locatiegegevens en conclusies. Deze informatie wordt gedeeld om ons inzicht te geven in wie onze gebruikers zijn, zodat we advertenties op Flipboard kunnen verkopen en Flipboard kunnen adverteren en op de markt kunnen brengen voor nieuwe gebruikers.

We kunnen informatie over ras en etniciteit verzamelen als u deze verstrekt in verband met uw sollicitatie. We gebruiken deze informatie alleen om inzicht te krijgen in de demografische gegevens van onze kandidatenpool. We gebruiken het niet om profielen aan te maken of andere conclusies over u te trekken.

Een aanvraag indienen.
• U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens niet te verkopen of delen door te klikken op Mijn Persoonsgegevens Niet Verkopen of Delen op de website en in de app in het gedeelte Privacy van het menu Instellingen. Houd er rekening mee dat eventuele opt-outs via deze tools specifiek zijn voor het apparaat dat en de browser die u gebruikt, dus u moet zich afmelden voor elke webbrowser en elk apparaat dat u gebruikt. Uw afmeldingsvoorkeuren worden verwijderd wanneer u de cookiecache van uw webbrowser wist.

• Sommige browsers bieden u de mogelijkheid om u af te melden voor op cookies gebaseerde en andere online tracking, wat kan worden beschouwd als een “verkoop” of het “delen” van uw persoonsgegevens. Op dit moment reageren we alleen op browsergebaseerde opt-out-signalen die worden verzonden via de Global Privacy Control: https://globalprivacycontrol.org/. Wanneer u zich afmeldt voor verkoop of delen via de AV, accepteren we dat signaal en respecteren we het. We reageren niet op “Niet volgen” of andere browsergebaseerde signalen.

Hoe we uw identiteit verifiëren. We zullen redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we reageren op uw verzoeken. We kunnen bijvoorbeeld een externe verificatieprovider gebruiken om te helpen bij het verifiëren van uw identiteit. De verificatiestappen kunnen variëren afhankelijk van de gevoeligheid van de persoonsgegevens en of u een account bij ons hebt.

Gemachtigde vertegenwoordiger. U kunt een gemachtigde vertegenwoordiger aanwijzen om namens u verzoeken in te dienen. We hebben hiervoor echter een schriftelijk bewijs nodig van de bevoegdheid van de vertegenwoordiger en we moeten uw identiteit rechtstreeks verifiëren.

Beroep. U hebt het recht om in beroep te gaan tegen beslissingen betreffende de uitoefening van uw consumentenrechten. Neem contact met ons op via privacy@flipboard.com om beroep aan te vragen tegen beslissingen op uw consumentenverzoek.

Let op: Flipboard is niet bedoeld voor gebruikers jonger dan 16 jaar. We verzamelen niet bewust informatie van personen jonger dan 16 jaar, noch verkopen of delen we de informatie van personen jonger dan 16 jaar. Zie onze sectie over minderjarige kinderen voor meer informatie. Flipboard zal u niet discrimineren omdat u een van deze verzoeken hebt gedaan. We kunnen bepaalde verzoeken weigeren of slechts gedeeltelijk voldoen aan een verzoek, op basis van onze wettelijke rechten en verplichtingen. We kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens bewaren zoals toegestaan door de wet, zoals voor belasting- of andere doeleinden, om een actieve account te beheren en om transacties te verwerken en verzoeken van klanten te faciliteren. Houd er rekening mee dat voor de doeleinden van deze verzoeken onder dit Privacybeleid, persoonsgegevens geen informatie omvatten over werknemers en ander personeel; informatie over werknemers en andere vertegenwoordigers van externe entiteiten waarmee we mogelijk contact hebben; of informatie die we hebben verzameld als dienstverlener aan onze klanten.

Shine the Light. Als u in Californië woont, hebt u het recht om ons eenmaal per jaar te vragen of we persoonsgegevens hebben gedeeld met derden voor hun direct marketingdoeleinden. Voor een dergelijk verzoek kunt u ons een e-mail sturen of ons schrijven op het onderstaande adres. Geef in uw brief aan dat u een inwoner van Californië bent die een “Shine the Light”-vraag indient.

Andere rechten en keuzes
U kunt zich afmelden voor het ontvangen van onze marketingmails. Om geen promotionele e-mails meer te ontvangen, kunt u de instructies volgen in elk promotioneel bericht dat u van ons ontvangt. Zelfs als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, sturen we u nog steeds transactionele berichten. Deze omvatten antwoorden op uw vragen.

U hebt keuzes met betrekking tot het gebruik van uw locatiegegevens. Om bepaalde functionaliteiten in onze mobiele applicaties te kunnen gebruiken, zoals locatiegebaseerde diensten en technologie, moet u ofwel (a) “locatiediensten” inschakelen in de mobiele applicatie; en/of (b) de machtigingen instellen op uw mobiele apparaat om communicatie van deze informatie mogelijk te maken. Meer informatie over het aanpassen van locatiediensten op iOS-apparaten vindt u hier, en aanvullende informatie over het beheren van de locatie-instellingen van een Android-apparaat vindt u hier. Als u het delen van locaties toestaat, kan uw apparaat met ons communiceren op een manier waardoor we de inhoud die u ontvangt en de advertenties die u ziet, kunnen aanpassen.

U kunt bepaalde cookies en trackingtools beheren. Cookies en lokale HTML5-opslag zijn manieren om informatie over uw gebruik van internetdiensten op uw eigen mobiele apparaat of computer te bewaren. We gebruiken cookies en lokale HTML5-opslag om ons te helpen uw sessie te creëren, te weten wanneer u bent ingelogd en ons te helpen bepaalde informatie te onthouden over de manier waarop u met Flipboard omgaat. U kunt meer informatie over deze tools vinden in onze Cookieverklaring. Als u liever geen gebruikmaakt van cookies of lokale HTML5-opslag, zullen de meeste browsers u de mogelijkheid geven om ze uit te schakelen of uw goedkeuring vereisen voorafgaand aan het gebruik ervan om informatie te bewaren. Als u er echter voor kiest om geen informatie in cookies of lokale HTML5-opslag te bewaren, werken delen van Flipboard mogelijk niet zoals bedoeld. Uw browser kan u ook de mogelijkheid bieden om cookies of andere trackingtools te controleren. Hoe u dat doet, hangt af van het type tool. Bepaalde browsers kunnen worden ingesteld om browsercookies te weigeren. Houd er rekening mee dat dit Privacybeleid enkel uitleg geeft over het beleid van Flipboard en niet over de praktijken van andere diensten.

• U kunt meer te weten komen over op interesse gebaseerde reclame, met inbegrip van hoe u zich kunt afmelden voor reclame van externe partners die u ziet op Flipboard en op andere diensten, door een bezoek te brengen aan http://www.aboutads.info/choices/ en https://optout.privacyrights.info/ en http://www.aboutads.info/appchoices. We gebruiken en delen ook bepaalde gehashte informatie om gerichte advertenties mogelijk te maken via marketingpartners die gemeenschappelijke online-identificatiegegevens gebruiken voor gebruik in online, in-app en cross-channel advertenties. U kunt zich HIER afmelden voor dit netwerk.

• Gebruikers in Europese landen kunnen terecht op http://www.youronlinechoices.eu/ voor meer informatie over deze onderwerpen. U kunt zich tevens afmelden door uw gebruik van Flipboard stop te zetten. We gebruiken Google Analytics om beter te begrijpen hoe onze gebruikers omgaan met onze websites. U kunt meer te weten komen over de momenteel beschikbare opt-outs van Google Analytics op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

• Voor Europese gebruikers van Flipboard

Als u woont in het Verenigd Koninkrijk of in een land in de Europese Economische Ruimte (EER), onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, moeten verwerkingsverantwoordelijken een wettelijke basis hebben voor elk gebruik of elke openbaarmaking van persoonsgegevens. We vertrouwen op de volgende rechtsgronden wanneer we uw persoonsgegevens verwerken:

• Indien nodig voor ons legitieme belang bij het leveren van diensten aan onze gebruikers. Deze legitieme belangen omvatten het reageren op uw vragen en verzoeken om informatie, het onderhouden, verbeteren en analyseren van onze websites, mobiele applicaties, advertenties en de inhoud en diensten die we aanbieden, het detecteren, voorkomen of onderzoeken van beveiligingsinbreuken of fraude en het faciliteren van de functionaliteit van onze websites en mobiele applicaties. In specifieke situaties vereisen we dat uw persoonlijke informatie onze legitieme belangen nastreeft op een manier die redelijkerwijs kan worden verwacht als onderdeel van het runnen van ons bedrijf en die geen wezenlijke invloed heeft op uw rechten, vrijheid of belangen. We zullen een legitiem belang gebruiken nadat we de gegevensverwerking naar behoren hebben geëvalueerd en de noodzakelijke afwegingen hebben uitgevoerd.

• Indien noodzakelijk voor de uitvoering van een contract. Dit omvat het verwerken van uw persoonsgegevens om aan uw verzoek te voldoen of het leveren van de diensten die u hebt aangevraagd, waaronder bijvoorbeeld wanneer u een Flipboard-account hebt aangemaakt en u geabonneerd bent op de Flipboard-dienst.

•  Wanneer u ons toestemming geeft om uw informatie te gebruiken. In sommige gevallen kunnen we vertrouwen op uw toestemming. Als we informatie verwerken waarvoor uw toestemming onze wettelijke basis is, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

• Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Dit is onze rechtsgrondslag voor bepaald(e) gebruik en openbaarmaking van informatie die vereist is door de toepasselijke Britse en EER-wetgeving. We kunnen bijvoorbeeld gegevens van mensen die betrokken zijn bij fraude of andere criminele activiteiten die ons treffen, doorgeven aan wetshandhavingsinstanties. Aangezien Flipboard aan elke gebruiker een op maat gemaakte dienst levert, is het een vereiste van de dienst dat informatie over uw gebruik ervan wordt verzameld. Als Flipboard dergelijke informatie niet kan verzamelen, is de dienst niet beschikbaar en moet u uw Flipboard-account sluiten.

Als u een inwoner bent van het Verenigd Koninkrijk of een land in de EER, hebt u ook bepaalde rechten en rechtsbescherming onder de wet met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van informatie over u.

U hebt het recht op:

• Informatie – U kunt ons vragen om te bevestigen of we persoonsgegevens over u hebben.

• Toegang – U kunt verzoeken om toegang tot of een kopie van uw persoonsgegevens. We kunnen uw identiteit verifiëren voordat we u informatie verstrekken. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het verzoek om uw gegevens in te zien, maar houd er rekening mee dat we het recht behouden om u kosten in rekening te brengen als u opeenvolgende verzoeken doet.

• Correctie – U kunt ons verzoeken de persoonsgegevens die we over u hebben, te corrigeren in bepaalde omstandigheden, en onder voorbehoud van enkele specifieke wettelijke redenen waarbij we persoonsgegevens moeten bewaren zoals ze zijn. U kunt ook een deel van uw persoonsgegevens bewerken via uw Flipboard-account.

• Verwijdering – U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen, onder voorbehoud van enkele specifieke wettelijke redenen waarom we persoonsgegevens moeten bewaren. We kunnen ook persoonsgegevens de-identificeren of anonimiseren om te voldoen aan uw verzoek. U kunt ook een deel van uw informatie verwijderen door uw Flipboard-account te verwijderen.

• Beperken van of bezwaar maken tegen verwerking – U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens beperken of er bezwaar tegen maken wanneer we geen rechtsgrondslag hebben om uw informatie te verwerken. Deze rechten kunnen in sommige omstandigheden onder de toepasselijke wetgeving beperkt zijn.

Houd er rekening mee dat we uw identiteit mogelijk moeten verifiëren om op uw verzoek te kunnen reageren. Om veiligheids-, privacy- of operationele redenen kan Flipboard alleen reageren op geldige verzoeken wanneer dit wordt vereist door de wet of regelgeving. U kunt bepaalde keuzes ook beheren via de Cookieverklaring en via de Privacymanager. vWe bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de diensten te leveren die u hebt aangevraagd, waaronder om uw Flipboard-account te beheren, met inachtneming van wettelijke vereisten en belasting- en boekhoudkundige regels. Als u meer hulp nodig hebt met betrekking tot uw rechten, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@flipboard.com en we zullen uw verzoek in overweging nemen conform de toepasselijke wetgeving.

• Gegevensbewaring en -beveiliging

Het internet is niet 100% veilig. We gebruiken standaard beveiligingsmaatregelen. We kunnen niet beloven dat uw gebruik van onze websites, apps of diensten volledig veilig zal zijn. Elke doorgifte van uw gegevens naar onze websites is op uw eigen risico. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet. We bewaren persoonsgegevens zolang als nodig of relevant is voor de praktijken beschreven in dit Privacybeleid, waaronder bijvoorbeeld voor juridische naleving, geschillenbeslechting, contracthandhaving, back-up, archivering en andere interne operationele doeleinden. Dit omvat gegevens die u of anderen aan ons verstrekken en gegevens die zijn gegenereerd door uw gebruik van onze diensten. We bewaren ook informatie zoals anderszins vereist door de wet.

• Gegevensopslag buiten de EER en internationale doorgifte

Als een in Californië gevestigd bedrijf bewaren en gebruiken we persoonsgegevens buiten de EER. De Flipboard-diensten worden wereldwijd aangeboden, dus het is noodzakelijk om uw informatie internationaal door te geven. In het bijzonder worden uw gegevens doorgegeven naar en verwerkt in de Verenigde Staten, waar onze servers zich bevinden. De gegevensbescherming en andere wetten van andere landen, zoals de Verenigde Staten, zijn mogelijk niet zo uitgebreid als die in uw land. Door onze websites of mobiele apps te gebruiken of uw persoonsgegevens in te dienen, stemt u in met een dergelijke doorgifte, opslag en verwerking. We vertrouwen op meerdere juridische grondslagen om persoonsgegevens internationaal rechtmatig door te geven. Deze omvatten door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen, die bepaalde privacy- en beveiligingsbescherming vereisen. Om adequate bescherming van persoonsgegevens bij grensoverschrijdende doorgifte en/of verwerking te garanderen, gebruiken we passende waarborgen zoals toegestaan onder de toepasselijke wet- of regelgeving.

• Links naar websites van derden

We kunnen linken naar sites van derden waarover we geen controle hebben. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de informatiepraktijken van die websites. U moet het privacybeleid van andere websites zorgvuldig lezen voordat u uw informatie openbaar maakt. U bezoekt dergelijke gelinkte websites op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke websites van derden.

• Minderjarige kinderen

De websites en applicaties van Flipboard zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. We verzamelen niet bewust informatie van iemand jonger dan 16 jaar. Als u een ouder of wettelijke voogd bent en denkt dat uw minderjarige jonger dan 16 jaar ons informatie heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via privacy@flipboard.com.

• Wijzigingen in dit Privacybeleid

Aangezien Flipboard zich blijft ontwikkelen, kunnen we besluiten om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te herzien. De meest recente versie is van toepassing op ons gebruik van uw informatie en wordt altijd gepubliceerd op de websites en apps waarop dit beleid van toepassing is, en oudere versies zijn op verzoek beschikbaar. Als we wijzigingen aanbrengen waarvan we denken dat ze uw rechten substantieel zullen wijzigen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen door op onze website een bericht te plaatsen. Uw doorlopende gebruik van onze websites, apps of diensten betekent dat u instemt met wijzigingen of herzieningen van het bijgewerkte Privacybeleid.
• YouTube kennisgeving

YouTube-content kan worden opgenomen in of beschikbaar worden gesteld via Flipboard. Google vereist deze kennisgeving:
• Het gebruik van YouTube is onderworpen aan de bepalingen van de YouTube Servicevoorwaarden die te vinden zijn op https://www.youtube.com/t/terms
• Door YouTube te gebruiken, accepteert u hierbij het privacybeleid van Google dat te vinden is op https://policies.google.com/privacy

• Contact

We horen graag uw vragen, zorgen en feedback over dit Privacybeleid. Als u suggesties voor ons hebt, laat het ons dan weten via privacy@flipboard.com. U kunt ons ook schrijven op onderstaand adres:

Legal Department Flipboard 555 Bryant Street #352 Palo Alto, CA 94301

Voor gebruikers in de EER en het VK: als u denkt dat u geen tijdig of bevredigend antwoord van ons hebt ontvangen met betrekking tot een vraag of klacht inzake dit beleid, kunt u de kwestie melden bij de autoriteit voor gegevensbescherming in uw land, zonder afbreuk te doen aan eventuele andere rechten die u hebt. Een lijst met gegevensbeschermingsautoriteiten is beschikbaar op http://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612080.